Saturday, December 5, 2020

[NGUYỄN KIM] THÁNG 12 RỘN RÀNG VỚI DEAL HOT

 [NGUYỄN KIM] THÁNG 12 RỘN RÀNG VỚI DEAL HOT

1. BUY MORE SAVE MORE – MUA HẾT MÌNH GIẢM HẾT HỒN   https://bit.ly/33Oxr0l

Thời gian: 03 – 06/12

Nội dung:

Nhập mã NKT12 giảm lên đến 400k

– Giảm 50k cho hóa đơn từ 2 triệu đến dưới 3 triệu

– Giảm 100k cho hóa đơn từ 3 triệu đến dưới 6 triệu

– Giảm 250k cho hóa đơn từ 6 triệu đến dưới 10 triệu

– Giảm 400k cho hóa đơn từ 10 triệu trở lên

Landingpage: https://www.nguyenkim.com/mua-het-minh-giam-het-hon.html

2. HAPPY WEEKEND – DEAL XỊN CUỐI TUẦN

Thời gian: 04 – 06/12

Nội dung:

Điện tử sale đậm giảm thêm 2,500,000VNĐ khi mua online

– Laptop sale đến 2,500,000VNĐ

– Điện thoại giảm 15%

– Phụ kiện điện tử giảm 75%

Landingpage: https://www.nguyenkim.com/happy-weekend-gia-soc-cuoi-tuan.html

website :https://bit.ly/3qvtpDM

No comments:

Post a Comment

Đẹp quá