Sunday, December 13, 2020

Moneyveo mong muốn hỗ trợ hàng triệu người Việt Nam tiếp cận dịch vụ hỗ trợ tài chính chuyên nghiệp, văn minh

 Moneyveo https://bit.ly/3oSMj5F - hỗ trợ tư vấn trực tuyến. Moneyveo mong muốn hỗ trợ hàng triệu người Việt Nam tiếp cận dịch vụ hỗ trợ tài chính chuyên nghiệp, văn minh.https://bit.ly/3oSMj5F

Moneyveo không hoạt động như Người vay hay Đối tác cho vay, chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến để hỗ trợ kết nối giữa Người vay và đối tác cho vay.
Bằng nền tảng công nghệ ưu việt, chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng để Khách hàng nhanh chóng nhận Khoản vay được giải ngân vào tài khoản ngân hàng.

Thông tin chi tiết:https://bit.ly/3oSMj5F
- Giá trị khoản vay: 100,000 - 2,000,000 (khoản vay đầu); 100,000 - 10,000,000 (các khoản vay tiếp theo);
- Lãi suất và phí tư vấn: 1,3%/ngày;
- Thời hạn vay: 7 - 30 ngày.https://bit.ly/3oSMj5F
No comments:

Post a Comment

Đẹp quá