Sunday, December 6, 2020

Flagger Fashion

Flagger Fashion - Local Brand được sáng lập bởi KOL Tizi Đích Lép. Là sản phẩm đặc trưng của cộng đồng "Chào cờ chào", từng xuất hiện trong outfit của các thí sinh tham gia King of rap.


 https://shorten.asia/uwJKASMg
No comments:

Post a Comment

Đẹp quá