Sunday, December 13, 2020

CashBerry – Ứng dụng cung cấp dịch vụ tư vấn vay tiền online

 CashBerry – Ứng dụng cung cấp dịch vụ tư vấn vay tiền online. Nền tảng công nghệ cho vay tiền online kết nối người vay và nhà đầu tư.https://bit.ly/37fJF47

Mục tiêu chính của CashBerry – thấu hiểu và lắng nghe Khách hàng, hiểu rõ nhu cầu và hỗ trợ tối đa và trở thành người bạn tài chính của mọi gia đình Việt Nam.

Kì hạn vay: 10 - 30 ngày (tùy theo điểm tín dụng của KH, CashBerry sẽ cho KH thời hạn vay tương ứng).
Hạn mức vay: Lên đến 10 triệu đồng.
Lãi suất: Thấp nhất là 10,95%/năm, cao nhất là 14,6%/năm.https://bit.ly/37fJF47

No comments:

Post a Comment

Đẹp quá