Thursday, September 3, 2020

Cái này lạ nè-Loại lửa nhưng không nóng-Lửa lạnh

Cái này lạ nè-Loại lửa nhưng không nóng-Lửa lạnh-Cold Fire or Cold Plasma
Thực sự dường như nó không làm bỏng ngón tay hay làm cháy được vật liệu dễ cháy như que diêm ,thực sự có vẻ rất thú vị phải không các bạn.

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="7173280450">

No comments:

Post a Comment

Đẹp quá