Saturday, August 15, 2020

Waooo,kỳ diệu thật đấy

Robot này là một máy bay không người lái và một máy phát điện có thể thực hiện các nhiệm vụ giám sát. Có điều gì nó không làm được không?

Meet SoFi, the robot that swims like a fish


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=gCsqaf4RNXk[/embed]1 comment:

Đẹp quá