Monday, August 24, 2020

Đúng là một tài năng hội họa kỳ lạ

Hãy gặp Stephen Wiltshire, chàng họa sĩ với trí nhớ siêu phàm. Anh đã vẽ lại các thành phố lớn như New Yolk, London, Paris, Rio de janero với độ chi tiết cao chỉ nhờ vào 45 phút trực thăng quanh thành phố


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="4433936043">

No comments:

Post a Comment

Đẹp quá