Monday, August 3, 2020

Kho vận của ai tốt hơn thì sẽ giao hàng nhanh hơn?

Cuộc chiến cạnh tranh của các ông lớn thương mại điện tử ở Việt Nam thật khốc liệt,hết chiến nhau về khuyến mại giờ lại chiến nhau về kho vận.kkk


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="1201102771">

No comments:

Post a Comment

Đẹp quá