Monday, August 24, 2020

Hướng dẫn sửa chữa máy kích cá

Kích cá nguyên lý và sơ đồ
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=j2ow_Y0yDaI[/embed]


Hướng dẫn sửa máy kích cá,kiểm tra và thay thế sò/Instructions to fix fish injection machines
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=p1wGH3o2FK8[/embed]

Hướng dẫn sửa máy kích cá bị nóng tiếng kêu nhỏ
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=jWtueUDc9uk[/embed]

Máy kích cá nên sử dụng dây Mayso hay điện trở sứ |so sánh độ mạnh giữa dây may so và điện trở sứ
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=nQY40sIwu4Q[/embed]

hướng dẫn sửa kích cá điện tử cho a e mới làm nghề HNTV
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Wa3RehwwIbs[/embed]

Sửa kích cá điện tử, hướng dẩn sửa kích cá điện tử pan bệnh đơn giản
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=4XM8-MokSFk[/embed]

Hướng dẫn sửa kích cá Tiger không ra điện
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=w0IPE7R3-IM[/embed]

Sửa kích cá Tiger 26 fet lớn bị mất nguồn
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ELIVB1zGFP8[/embed]

Sửa máy kích cá điện tử BS58000 không ra điện
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=m-u8SeZ08Zw[/embed]

Hướng dẫn sửa máy kích cá quạt có quay nhưng không có điện ra vợt
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=BVWQM_l9pwE[/embed]

 
No comments:

Post a Comment

Đẹp quá