Thursday, July 16, 2020

TTTTTest thử hoạt động của 1 cái quạt trần đèn

Đây là một cái quạt trần đèn nhà tôi.Tôi đã cấp điện vào và test thử hoạt động của nó và video này chỉ ra cho bạn thấy kết quả test của nó mà tôi đã thử vận hành nó.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=BltqyD9uBbU&t=81s[/embed]

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="6407202158">

No comments:

Post a Comment

Đẹp quá