Friday, July 31, 2020

Thiết kế vật thể 3D với phần mềm Solidworks-Thật đáng kinh ngạc

Thiết kế là một quá trình sử dụng chuỗi các lệnh có ý nghĩa để tạo ra sản phẩm cuối cùng mà mình muốn.Video về thiết kế một linh kiện plastic dưới đây bằng phần mềm solidworks là minh chứng cho chuỗi các lệnh trong quá trình thiết kế vật thể 3D các bạn nhé:

Solidworks Tutorial | Plastic product Design
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=sFv1TweEQes[/embed]
Solidworks Tutorials for beginners _Plastic Tray Design
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=p8o9buUSktM[/embed]
Solidworks Tutorial | product Design| Plastic Product Design
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=2vimOFk0-ZY[/embed]
Exercise 1: Complex Product Modelling in SOLIDWORKS 2018
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tsRMB_lHhZs[/embed]
Exercise 2: How to make a 'Varying Remote Design' in SOLIDWORKS 2018
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ZF_SsM8PwrQ[/embed]
Exercise 1: Complex Product Modelling in SOLIDWORKS 2018
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tsRMB_lHhZs[/embed]
How to make 'Textured Mobile Case' in Solidworks 2016
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=rBw1ye6Dg80[/embed]
Create Designs Faster with SOLIDWORKS 2019
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=UdxJu0hSW6o[/embed]
Design to Manufacturing with SOLIDWORKS 2019
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=8VAOCl5n5NQ[/embed]
Solidworks tutorial | How to make Helical Bevel Gear in SolidWorks
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=VihInzgm0QA[/embed]
Phải nói là tư duy sáng tạo của con người thật đáng để trân trọng,giữ gìn và phát huy nhằm đem lại những điều hữu ích cho cuộc sống với những sáng tạo và tư duy tuyệt vời đó.

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="5879462813">

No comments:

Post a Comment

Đẹp quá