Saturday, April 4, 2020

Thăm quan ảo một nhà máy sản xuất máy thở -The Hamilton Group


Công ty Hamilton là một doanh nghiệp toàn cầu với các cơ sở sản xuất tại Reno, Nevada và Bonaduz, Thụy Sĩ. Công ty Hamilton bao gồm ba bộ phận: Robotics, Phòng thí nghiệm & Cảm biến và Hamilton Medical.


https://www.youtube.com/watch?v=tP6aSNPPU2k

https://www.youtube.com/watch?v=SS3p-sAwx5o

https://www.youtube.com/watch?v=GH1rtU-1hJc

https://www.youtube.com/watch?v=6yRC3tyFiFM

https://www.youtube.com/watch?v=W-_dCvlUFs8

https://www.youtube.com/watch?v=PfRKuDdpba4

https://www.youtube.com/watch?v=hVbD049umf8

https://www.youtube.com/watch?v=vUTQhk3vE3Q

https://www.youtube.com/watch?v=ByBbs6ldwRg

https://www.youtube.com/watch?v=ps4jecQMKD8

https://www.youtube.com/watch?v=CpK9jCK1MoA

https://www.youtube.com/watch?v=wRTmdKydSJo

https://www.youtube.com/watch?v=lmpnK_ATgjo

https://www.youtube.com/watch?v=1xe8PK6JfPE

https://www.youtube.com/watch?v=w8Euz-DfTeg

https://www.youtube.com/watch?v=Bqs8EYU-eIk

https://www.youtube.com/watch?v=5D-tx47_e8Q

https://www.youtube.com/watch?v=r0NXnDSdEz4

https://www.youtube.com/watch?v=HLO7sKVMkKs

https://www.youtube.com/watch?v=59yStiG6xIM

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="4704495483">


No comments:

Post a Comment

Đẹp quá